RJO TJ - Slavoj Plzeň

Kozolupy 101, 330 32

rjo-kone@seznam.cz

Mgr. Magdalena Němcová

***

Garant pedagogicko psychologického ježdění

Více než 15 let spolupráce s fyzioterapeutkou

Rehabilitace

Pouze na doporučení lékaře.

Garantem pedagogicko psychologického ježdění v Rehabilitačním jezdeckém oddílu  TJ Slavoj Plzeň (RJO) se sídlem v Kozolupech 101 je fyzioterapeutka Mgr. Magdalena Němcová.  S RJO spolupracuje již 15 let, předtím absolvovala kurz hipoterapie v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích a odborné stáže zaměřené na hipoterapii v Lázních Košumberk a v Centru pobytových a sociálních služeb Zbůch. Magisterské vzdělání získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených.

V současně době zajišťujeme pedagogicko psychologické ježdění pro pacienty Psychiatrické nemocnice Dobřany zdarma 1x týdně vždy ve čtvrtek od 15 hodin s ohledem na počasí a časové možnosti personálu nemocnice a terapeutky. V případě zájmu lze tuto službu zajišťovat celoročně v kryté jezdecké hale v Tyršově ulici.  Pravidelně dochází skupinka cca 6 dětí, které mají možnost seznámit se také s prostředím stájí a péčí o koně. 

RJO byl prvním jezdeckým oddílem v Plzeňském kraji, který se začal v 90. letech zabývat ve svém původním areálu v Kaplířově ulici v Plzni hipoterapií. Tuto aktivitu zde inicioval průkopník české hipoterapie, významný plzeňský neurolog, MUDr. Lubor Zahrádka.