RJO TJ - Slavoj Plzeň

Kozolupy 101, 330 32

rjo-kone@seznam.cz

Platební podmínky

Informace o placení v případě neúčasti na výcvikových hodinách a nahrazování hodin naleznete v Jízdárenském řádu.
 
Každý člen RJO je povinen platit členské příspěvky před koncem aktuálního měsíce na měsíc následující. V případě nového roku, je nutno také zaplatit členské příspěvky a pronájem skříňky. Ceník RJO naleznete na těchto webových stránkách v sekci NABÍZÍME.
 
Platbu lze hradit buď hotovostně v RJO buňce v Kozolupech nebo bezhotovostně. Hotovostní platbu lze uhradit pouze u osob: Dolejšová, Otcová, Tomšíková, Zapletalíková.
 
Upozornění
 
V případě, že se člen oddílu nemůže na danou výcvikovou hodinu dostavit je nutno jezdce omluvit z jezdecké hodiny minimálně 24 hodin předem. Pokud tak neučiníte, ztácíte nárok na nahrazení neúčasti v jiný den či zlevnění jízdného po dobu nepřítomnosti.
 
Pokud jezdec chybí dlouhodobě (např. celý měsíc) hradí snížený poplatek stanovený v ceníku RJO. Dlouhodobou neúčast je také nutno nahlásit předem.
 
 
TJ-Slavoj účet:
 
Majitel účtu:                     TJ - Slavoj Plzeň 
Číslo účtu:                      2301535606/2010 
Variabilní symbol RJO:    131 
 
Uveďte prosím jméno člena a měsíc, na který je platba určena!